Celem prowadzonej działalności gospodarczej jest chęć osiągania korzyści materialnych. Nie zawsze jednak działalność firmy przynosi oczekiwane rezultaty i zyski, czasami działalność prowadzona jest ze starą.

Czasami wina leży nie tylko po stronie zewnętrznego otoczenia firmy, zmieniających się potrzeb klientów czy konkurencji na rynku, ale również po stronie samych pracowników, którzy pracują mało efektywnie. Warto pamiętać, iż istnieje szereg metod, które pomagają zmotywować podwładnych do efektywnego działania, co w konsekwencji może przełożyć się na większe zyski przedsiębiorstwa.

 

Istnieją bardzo różne rodzaje motywacji. Jednym z nich jest motywacja pozytywna. Polega ona na jasnym precyzowaniu podwładnym celów danego przedsiębiorstwa, jak i również celów ich pracy. Dzięki temu podwładni będą mogli utożsamić się z celami przedsiębiorstwem. Pracownik musi mieć świadomość, ze osiągając wyznaczone cele wpływa na osiągnięcie celu firmy. Doskonałą motywacją jest motywacja oparta na systemie nagród. Wypłacanie profitów za osiągnięte cele najbardziej motywuje pracowników. Dobrym rozwiązaniem jest również motywowanie się wzajemne pracowników do efektywniejszej pracy, przez branie udział w projektach grupowych. Bardzo wielu pracodawców stosuję również system prowizyjny, wypłacając pracownikowi podstawowe wynagrodzenie wzbogacone o wypracowaną prowizję. Można również motywować pracowników w sposób negatywny stosując sankcję w przypadku braku osiągnięcia zamierzonych celów (obniżenie wynagrodzenia, zabranie premii, nagana). Ale ten sposób motywacji jest dobry tylko w krótkiej perspektywie czasu i może przyczynić się do pogorszenia atmosfery w pracy oraz zwiększenia sytuacji stresowych.

Share
This