Pracodawca w świetle przepisów kodeksu pracy dokonuje oceny oraz dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Stosuje również niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponadto pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje pojęcie ryzyka zawodowego jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które są związane z wykonywaną pracą i powodują straty, a dokładniej wystąpienie niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w określonym środowisku pracy bądź też sposobu wykonywania pracy.

 

Ocena ryzyka zawodowego podlega na dokładnym sprawdzeniu i ocenie, co w miejscu pracy może zaszkodzić czy tez wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki ocenie można również zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki, które ograniczą lub eliminują zagrożenia. Ocena pozwala określić, co należy jeszcze zrobić, aby do to osiągnąć.

Ocena ryzyka pozwala na określenie prawdopodobieństwa, że ktoś ulegnie wypadkowi bądź zachoruje wskutek występowania zagrożeń w miejscu pracy, jest na możliwie najniższym poziomie. Ocena ryzyka jest niezwykle ważna z punktu wiedzenia samego przedsiębiorstwa. Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe negatywnie wpływają na firmę i często przyczyniają się do zmniejszania wydajności pracy oraz produkcji.

W ocenie najważniejsze jest określenie jakie zagrożenia występują w danym miejscu pracy oraz czy zapobiega się im przy pomocy wystarczających i właściwych środków zaradczych.

 

 

Share
This