Przedsiębiorcy, którzy mają zamiar do prowadzenia swojej działalności gospodarczej wykorzystywać towary sprowadzone z innych państw należących do Unii Europejskiej albo planują eksportować swoje towary do krajów unii, świadczyć usługi na rzecz tamtych podmiotów, są zobowiązani do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT UE.

Rejestracja podmiotu jako podatnika VAT jest niezbędna dla potrzeb zachowania neutralności podatkowej a także wyboru odpowiedniego miejsca opodatkowania.

 

Numer identyfikacji podatkowej VAT UE to nic innego jak krajowy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony dwuliterowym oznaczeniem państwa będącego członkiem UE. W przypadku polskich przedsiębiorców numer NIP jest poprzedzony oznaczeniem „PL”.

 

Przedsiębiorca musi dokonać rejestracji jeszcze przed dokonaniem pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji czy też świadczenia. Pojęcie transakcji wewnątrzwspólnotowej obejmuje zarówno wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), dostawę towarów (WDT) jak i świadczenie usług, w których nabywca bądź dostawca ma swoja siedzibę w innym państwie członkowskim.

 

Podatników, który dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych nie obejmuje zwolnienie VAT określone w ustawie o podatku od towarów i usług, dotyczące wartości sprzedaży. Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych wymaga od przedsiębiorcy bycia czynnym podatnikiem VAT. Przedsiębiorca musi rozliczać się z podatku składając deklaracje oraz prowadzić ewidencję zarówno zakupu jak i sprzedaży VAT. Przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych konieczna jest również weryfikacja kontrahenta a także właściwe zabezpieczenie dowodów wywozu towarów z kraju.

Share
This