Skuteczność windykacji jest zależna od kilku czynników. Podstawowym jest czas. Im szybciej wierzyciel podejmie działania mające na celu odzyskanie należności, tym jest większa szansa, że pieniądze zostaną odzyskane.

Przedsiębiorca powinien na bieżącą monitorować wpływ należność, a w przypadku gdy zaobserwuje pojawiające się zaległości kontaktować się z dłużnikiem w tej sprawie. Właściwe podejście do windykacji, próba znalezienia rozsądnego rozwiązania problemu, ugoda, spłata w ratach, to wszystko przekłada się na skuteczność windykacji i doprowadzenie do polubownego załatwienia sprawy. Wierzyciel w pierwszej kolejności powinien starać się załatwić sprawę w sposób polubowny.

 

Ważnym narzędziem pomagającym wierzycielowi w procesach windykacyjnych są Biura Informacji Gospodarczej. Podmioty te gromadzą oraz udostępniają informacje o konsumentach i podmiotach niebędących konsumentami, którzy są nierzetelni i nieterminowo regulują swoje zobowiązania. Wierzyciel w trakcie negocjacji z dłużnikiem może go informować o konsekwencjach nie dokonania spłaty poprzez wpis do rejestru niesolidnych płatników prowadzonego przez BIG. Bardzo często taka informacja wpływa na dłużników, zwiększając skuteczność windykacji.

 

Jednak jeżeli wierzyciel zaobserwuje, że jego wezwania nie odnoszą oczekiwanego skutku, dłużnik nie reaguje na wysyłane wezwania do zapłaty, powinien wziąć pod uwagę konieczność zlecenia odzyskania pieniędzy profesjonalnej firmie windykacyjnej, która podejmie określone działania.

 

Bardzo często windykacja bywa nieskuteczna w wyniku opieszałego działania sądów. Postępowanie egzekucyjne trwa zbyt długo. Obecnie wierzyciel ma możliwość wystąpienia z powództwem do e-Sądu, wówczas postępowanie będzie prowadzone w trybie elektronicznym. W postępowaniu przez e-Sądem co do zasady można szybciej uzyskać nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Share
This