Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe wnioskodawcy

 

Udostępnianie danych osobowych jest jedną z form przetwarzania danych. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, określają, iż każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach, pod warunkiem, że dane dotyczą tej osoby. Zbiorami danych będą różnego rodzaju ewidencje. Każda osoba ma prawo do uzyskania informacji o administratorze swoich danych, celu, zakresie czy sposobie przetwarzania danych. Administrator danych nie może w żaden sposób ograniczać obowiązków osoby, której przechowuje dane osobowe.

 

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować ją o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji odnośnie jej danych osobowych. Ma na to 30 dni. Każda osoba, która chce uzyskać od określonego podmiotu informacje na temat przetwarzania jej danych osobowych, powinna wystąpić z wnioskiem, w którym wyraźnie określi, jakie informacje chce uzyskać.

Wystąpienie z określonym wnioskiem nie jest jednak tożsame z wnioskowaniem o wydanie takiej osobie wszelkich dokumentów, zawierających jej dane osobowe. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ustawie o ochronie danych osobowych brak jest przepisów nakładających na administratora danych obowiązek udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem „udostępniania”, odnosząc je zawsze do danych osobowych, a nie do zawierających je dokumentów. Tak więc nie można wystąpić do administratora danych z wnioskiem o udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe wnioskodawcy.

Share
This