Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy będące rozporządzeniem wykonawczym art. 2982 do kodeksu pracy określa obowiązek pracodawcy do zwolnienia pracownika od pracy w związku z szczególnie ważnymi wydarzeniami w życiu pracownika. Do takich wydarzeń będą należeć:

ślub pracownika,

urodzenie się dziecka pracownika,

zgon i pogrzeb dziecka,

zgon i pogrzeb małżonka pracownika, jego ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Wówczas pracownikowi przysługują dwa dni zwolnienia od pracy.

Natomiast w przypadku takich wydarzeń jak:

ślub dziecka pracownika,

zgon i pogrzeb siostry pracownika, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby, która pozostawała na utrzymaniu pracownika bądź pod jego bezpośrednią opieką,

pracownik może skorzystać z jednego dnia zwolnienia od pracy.

Pracownik, który korzysta ze zwolnienia od pracy w powyższych powodów zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Zwolnienie od pracy w związku z ważnymi wydarzeniami w życiu pracownika często potocznie jest nazywane „urlopem okolicznościowym”.

Share
This