16 mar 2016

Stawki podatku VAT

 

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług to 23%. Dodatkowo w ściśle określonych przypadkach jest możliwość dokonywania sprzedaży po stawkach obniżonych 5% oraz 8%. Nowe stawki mają charakter czasowy i obowiązują od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r..

 

Stawka w wysokości 8% ma zastosowanie do towarów i usług, które są wyszczególnione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Będzie ona miała zastosowanie m. in. w stosunku do: wyrobów ciastkarskich, owoców i warzyw przetworzonych i zakonserwowanych, wyrobów mleczarskich, określonych towarów związanych z ochroną zdrowia oraz do usług wspomagających rybactwo, usługi taksówek osobowych.

 

Katalog towarów, które są objęte stawką 5% zawiera załącznik nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług. Znajdują się tam przede wszytkom podstawowe produkty żywnościowe – mąka, makaron, kasze, nabiał, chleb itp.

 

Istnieje również możliwość korzystania z preferencyjnej stawki 0%. Stosowana jest ona głównie przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów. Dokładne czynności objęte tą stawką zostały wykazane w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług i są m. in. dostawa armatorom morskim pełnomorskich liniowców pasażerskich, import środków transportu morskiego, dostaw części do środków transportu morskiego, usług w zakresie kontroli oraz nadzoru ruchu lotniczego czy dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświaty.

 

Zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do określonej czynności oznacza jednoczesny ekonomiczny brak opodatkowania przy jednoczesnym uznaniu tej transakcji za sprzedaż opodatkowaną.

Share
This