Szczegółowe kwestie dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej i obowiązków związanych z VAT w tym okresie, reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Co do zasady przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych. Ale dotyczy to tylko i wyłącznie deklaracji za okresy rozliczeniowe w których podmiot był zawieszony. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia może złożyć deklarację podatkową za okres sprzed zawieszenia bądź też korektę deklaracji.

 

Powyższe zasady dotyczą również podatników, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Muszą jednak w okresie zawieszenia nie dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 97 ust. 15 określa sankcje za niezłożenie deklaracji podatkowej przez podatnika VAT UE. I tak jeżeli podmiot nie złoży za sześć kolejnych miesięcy (rozliczenie miesięczne) bądź też dwa kolejne kwartały (rozliczenie kwartalne) deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla go z urzędu z rejestru podatników VAT UE. W przypadku jednak zawieszenia ten zapis nie ma zastosowania do podatników VAT UE pod warunkiem, że zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powiadomili urząd o zawieszeniu prowadzonej działalności i nie dokonali żadnej transakcji wewnątrzwspólnotowej. Podsumowując, przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT UE nie podlegają w okresie zawieszenia wykreśleniu z rejestru podatników VAT UE.

Share
This