Stawki podatku dochodowego zależne są od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania dochodu podatnika.

 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych stosowana jest przez podatnika skala podatkowa. W przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku w złotych nie przekracza 85 528 złotych, wówczas podatek obliczany jest według wzoru – 18% minus 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek). Natomiast, gdy podstawa podatku przekracza kwotę 85 528 zł, wówczas podatek wynosi 14 839,02 zł dodać 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Warto pamiętać, iż roczny dochód od którego nie ma obowiązku uiszczania podatku wynosi 3091 zł.

 

Podatek liniowy

Podatek dochodowy przy podatku liniowym jest stały i wynosi 19% od faktycznie uzyskanego dochodu.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przy rozliczaniu metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązują różne stawki, które są zależne od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku przychodów osiągniętych dzięki wykonywaniu tzw. wolnych zawodów, kwota podatku wynosi 20%. 17% jest pobierane od przychodów w związku ze świadczeniem określonych usług m. in. prowadzenia pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (tradycyjnie, przez internet) samochodów osobowych albo furgonetek. Od przychodów m. in. z działalności gastronomicznej dotyczącej sprzedaży napojów powyżej 1,5 % zawartości alkoholu odliczane jest 8,5 % przychodów. Przedsiębiorca stosuje również stawkę 5,5% oraz 3%. Podmiot może naliczać podatek dochodowy z kilku stawek jednocześnie.

 

Karta podatkowa

Stawka podatku przy tej formie rozliczenia została określona kwotowo. Decyzję o wysokości podatku wydaje naczelnik właściwego urzędu skarbowego Co roku kwota podatku jest podwyższana zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów oraz usług.

Share
This