Przedsiębiorstwo może być finansowane poprzez krótkoterminowe źródła finansowania tj. kredyty, pożyczki oraz poprzez zobowiązania wobec dostawców (kredyt kupiecki). Przedsiębiorstwo jest nie tylko kredytowane przez swoich dostawców ale również kredytuje swoich odbiorców. Przedsiębiorstwa kształtując wzajemne stosunki handlowe mają możliwość negocjowania dogodnych dla siebie warunków, przede wszystkim dłuższych terminów płatności. Dodatkowo w przypadku zobowiązań mamy do czynienia z niższym ryzykiem niż w przypadku kredytu bankowego. Z kontrahentem dużo łatwiej wynegocjować przesunięcie terminu płatności, jeśli w danym momencie przedsiębiorca ma problemy płatnicze. Kredyt kupiecki z reguły udzielany jest bez żadnych zabezpieczeń, nie wiąże się z również z jakimiś specjalnymi formalnościami.

 

Jeżeli przedsiębiorstwo terminowo reguluje zobowiązania, wówczas zobowiązania wobec dostawców mogą być traktowane jako źródło finansowania działalności. Problem pojawia się, wtedy gdy firma nie dotrzymuje terminu spłaty. Przedsiębiorca powinien odpowiednio zarządzać zobowiązaniami. Przede wszystkim trzeba negocjować jak najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa terminy płatności za dostawy oraz jak najdłuższy okres bezpłatnego kredytowania przez dostawcę, a w przypadku trudności płatniczych renegocjować terminy.

 

Uzupełniającym źródłem finansowania przedsiębiorstw w krótkim terminie są kredyty bankowe oraz pożyczki. Krótkoterminowe kredyty mogą być udzielane jako kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt na rachunku kredytowym. To od przedsiębiorcy zależy, które krótkoterminowe źródło finansowania wybierze. Nie zawsze kredyt kupiecki może okazać się najkorzystniejszą formą finansowania. Zawsze trzeba dokonać kalkulacji kosztów kredytu. Może się okazać, że zaciągniecie pożyczki i spłacenie wcześniejsze zobowiązania będzie korzystniejsze niż korzystanie z kredytu kupieckiego, zwłaszcza jeśli dostawca udziela upustu cenowego.

Share
This