Kredytowanie odbiorców jest jednym z instrumentów walki konkurencyjnej. Przedsiębiorcy konkurują ze sobą o odbiorców nie tylko ceną towarów oraz świadczonych usług, ale również warunkami płatności. Sytuacja rynkowa niemal w sposób naturalny wymusza na firmach udzielanie kredytu kupieckiego.

 

Przedsiębiorstwo aby mogło sprawnie funkcjonować musi stosować odpowiednią politykę kredytowania. Przede wszystkim kredytowanie powinno być oparte na systemie obiektywnej i wiarygodnej oceny odbiorców, aby móc określić możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań przez odbiorcę. Firma musi również prowadzić system ewidencji należności oraz na bieżąco monitorować ich spłatę. Dodatkowo w skrajnych przypadkach należy wziąć pod uwagę możliwość ubezpieczenia się na wypadek trudno lub nieściągalnych należności. Przedsiębiorca musi również przewidywać określone rozwiązania, które będą miały na celu ściąganie należności, których termin jest już wymagany.

 

Przedsiębiorca ustalając okres kredytowania powinien wziąć pod uwagę trwałość oferowanych produktów. W przypadku towarów o niskiej trwałości termin płatności powinien być dość krótki, w związku z tym, iż takie produkty charakteryzują się wysoką rotacją przy jednocześnie niskiej wartości. Nie stanowią więc one należytego zabezpieczenia kredytu kupieckiego. W przypadku towarów o wysokiej trwałości i jednocześnie wysokiej wartości termin płatności może być dłuższy. Takie produkty nie tracą z reguły tak szybko swojej wartości, więc są dobrym zabezpieczeniem kredytu.

 

Decydując się na kredytowanie odbiorcy przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę sytuację ekonomiczną klienta, a także wielkość jednorazowych zakupów. W przypadku wyższej wartości zakupów czy częstszych zakupach przez danego klienta okres płatności może być dłuższy. Klientom incydentalnym można nie udzielać kredytu.

Share
This