Amortyzacja środków transportu jest bardzo istotna z punkt widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Inaczej będzie się amortyzowało samochód ciężarowy a inaczej samochód osobowy. Przy samochodzie ciężarowym można amortyzować  pojazd na pięć sposobów, a samochód osobowy tylko na trzy metody z tym, że dodatkowo występują ograniczenia w ich stosowaniu.

W przypadku amortyzacji nie bez znaczenia będzie fakt czy auto jest nowe czy też używane. Środki transportu mogą być amortyzowane według następujących metod: jednorazową, liniową, degresywną, z indywidualnie ustalonymi stawkami czy metodą amortyzacji ustaloną dla tzw. samochodów używanych intensywnie.

 

Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest metoda liniowa. Można nią amortyzować zarówno samochody ciężarowe jak i osobowe, bez względu na status podatkowy przedsiębiorcy. Dokonując amortyzacji liniowej ciężar zakupu samochodu jest równomiernie rozkładany na 5 lat. Stawka amortyzacji w tym przypadku wynosi 20%.

W przypadku metody degresywnej odpisy amortyzacyjne są przyspieszane w pierwszych latach dokonywania odpisów. Kupując określony rodzaj pojazdu przedsiębiorca ma możliwość podniesienia stawki odpisów zawartej w wykazie stawek amortyzacyjnych. Dzięki metodzie degresywnej następuje zwiększenie kosztów podatkowych, co z kolei wywoła mniejsze obciążenie fiskalne. Ta metoda nie może być jednak stosowana w przypadku samochodów osobowych. Nie ma natomiast ograniczeń podmiotowych.

 

Przedsiębiorca może również indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne pojazdów. Dotyczy to używanych bądź też ulepszonych środków trwałych, które po raz pierwszy są wprowadzane do ewidencji danego podatnika. Okres amortyzacji przy tej metodzie nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

Share
This