Konieczność przekształcenia jednoosobowej działalności
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności do pewnego momentu może by opłacalne. Z czasem jednak gdy przedsiębiorca będzie się dynamicznie rozwijał i jego obroty finansowe będą dość duże, ta forma działalności może być ryzykowna.

W jednoosobowej działalności gospodarczej brak jest rozgraniczenia między majątkiem firmowym a prywatnym w przypadku konieczności uregulowania zobowiązań. Za powstałe zobowiązania firmy przedsiębiorca będzie odpowiadał całym swoim majątkiem również tym osobistym. W takiej sytuacji warto rozważyć przekształcenie działalności w inną formę np. spółkę kapitałową.

 

Przykład przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Szczegółowe kwestie dotyczące przekształcenia są uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w dziale III – Przekształcenia spółek. Aby dokonać przekształcenia trzeba sporządzić u biegłego rewidenta plan przekształcenia w spółkę. Następnie konieczne jest utworzenie organów spółki, aktu notarialnego i określenie statutu spółki. W Krajowym Rejestrze Sądowym dokonywany jest również wpis nowej spółki a jednoosobowa działalność gospodarcza musi być wykreślona z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej. Trzeba również pamiętać o kosztach takiego przekształcenia.

 

Koszty, wady i zalety

Podstawowymi kosztami będą: koszt usługi biegłego rewidenta, wpisu do KRS, sporządzenia aktu notarialnego. Zaletą przekształcenia w spółkę w z o. o. jest nie wątpliwie brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, która występowała przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Przed przekształceniem warto jednak dokonać szczegółowej analizy korzyści jak i wad jakie niesie ze sobą przekształcenie.

Share
This