Duża ilość małych przedsiębiorców, zwłaszcza na początku swojej działalności nie przekracza limitu, który zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT i przysługuje im prawo dokonania wyboru. Rejestracja przedsiębiorcy, jako podatnika VAT ma zarówno swoje wady jaki i zalety. Przed dokonaniem rejestracji przedsiębiorca musi przemyśleć czy ta decyzja będzie dla niego rzeczywiście korzystna.

Zalety

Główną zaletą posiadania statusu podatnika VAT jest możliwość dokonywania odliczeń VAT-u od zakupionych towarów lub usług. Jest to korzystne zwłaszcza dla przedsiębiorcy, który dokonuje częstych zakupów. Z tym, że musi być to sprzedaż opodatkowana, kontrahent musi być również podatnikiem VAT. Podmiot ma możliwość pomniejszenia podatku należnego od podatku naliczonego. Bycie podatnikiem VAT daje większe możliwości wzajemnej współpracy pomiędzy kontrahentami. Cena usługi wyrażona w kwocie netto jest bardziej atrakcyjniejsza dla usługobiorcy.

 

Wady

Bycie podatnikiem VAT wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych. Konieczne jest prowadzenie ewidencji VAT, wypełnianie i składanie deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Podmiot musi dbać w szczególny sposób, aby rozliczenia z urzędem były dokonywane w sposób prawidłowy. W sytuacji, gdy urząd skarbowy zakwestionuje prawo do odliczania VAT, będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty kwoty nienależnie odliczonego podatku łącznie z odsetkami. Przedsiębiorca musi również znać przepisy prawne regulujące kwestie podatku o towarów i usług. Konieczne jest również bieżące śledzenie zmian w systemie prawnym. Nieznajomość przepisów prawa dla organów podatkowych niestanowi podstawy do zwolnienia z odpowiedzialności z tego tytułu.

Share
This