22 lis 2016

Budżet inwestycyjny

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się formalnościami i koniecznością sporządzania określonych dokumentów. Część przedsiębiorców przeraża ilość pracy papierkowej. Czasami warto jednak pokusić się o dodatkową analizę czy zestawienie, które może zapewnić lepszy start firmie i stworzyć jej stabilniejszą sytuacje na rynku. Jednym z takich narzędzi jest budżet inwestycyjny. Budżet inwestycyjny może być mylony z biznesplanem. Jednak biznesplan opisuje

dużo szerszy zakres działania niż budżet inwestycyjny.

Budżet inwestycyjny to nic innego jak zestawienie przychodów i rozchodów danego przedsiębiorstwa, określające ile środków finansowych będzie można przeznaczyć na konkretne inwestycje. Budżet opiera się na rzeczywistych faktach w postaci wyliczeń, zakładając również możliwość zaistnienia pewnych odchyleń.

Przedsiębiorca, których chce prawidłowo przygotować budżet inwestycyjny musi dokonać szczegółowej analizy finansowej. W budżecie musi zostać uwzględniony bilans firmy oraz zawarte podsumowanie z ksiąg finansowych. Budżet powinien się dzielić na przychody oraz koszty firmy. Koszty i przychody można również podzielić na dodatkowe podgrupy.

Gdy już powstanie budżet inwestycyjny pozwoli on określić, czy dane przedsiębiorstwo posiada nadwyżkę finansową oraz jaka jest jej wysokość. Podmiot będzie mógł zanalizować koszty pod kontem redukcji tych, które można zmniejszyć. Pozyskane środki można przecież przeznaczyć na inwestycje. Tworząc plan inwestycji warto określić te działania, które będą związane z podstawowym funkcjonowaniem firmy i będą przynosiły zysk. Część środków warto przeznaczyć na działania służące rozwojowi.

Share
This