Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest składanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych. Przedsiębiorca zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy miesięczne do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Określeni przedsiębiorcy będą rozliczać się w systemie kwartalnym, składając deklarację do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale. Przedsiębiorca powinien pilnować terminów rozliczenia za urzędem skarbowym.

 

Niezłożenie deklaracji podatkowej w wyznaczonym przez przepisy prawne terminie wiąże się z konsekwencjami karno-skarbowymi. Ustawa z dnia 10 września 1999 r, Kodeks karny skarbowy w art. 54 określa prawne konsekwencję nie złożenia deklaracji.

 

Powody dla których przedsiębiorca nie złożył deklaracji mogą być bardzo różne. Przedsiębiorca, mógł nie złożyć deklaracji uchylając się od opodatkowania poprzez nie ujawnienie urzędowi skarbowemu przedmiotu czy też podstawy opodatkowania. W takim przypadku zgodnie z przepisami ustawy nie złożenie deklaracji podlega karze. Karą za niewywiązanie się z obowiązku może być grzywna w wysokości 720 stawek dziennych bądź też pozbawienie wolności. Wobec przedsiębiorcy może być również zastosowana kara będąca sumą tych dwóch kar. W przypadku gdy kwota podatku jest małej wartości, podmiotowi wymierzana jest kara w postaci grzywny.

 

Jeżeli przedsiębiorca chcąc zataić prowadzoną działalność gospodarczą posługuje się danymi innej firmy i przez takie działanie naraża podatek na uszczuplenie, będzie podlegał karze grzywny bądź też każe pozbawienia wolności. Ustawa wymienia katalog sytuacji, w których podmiot nie składa deklaracji oraz przyporządkowuje tym czynnościom sankcje.

Share
This