Czym jest delegowanie zadań?
Jednym z najważniejszych narzędzi kierowniczych jest delegowanie zadań. Delegowanie zadań jest niczym innym jak dokonywaniem podziału zadań, obowiązków, odpowiedzialności wśród pracowników. Delegowanie obowiązków może być trudne zwłaszcza dla perfekcjonistów, którzy mocno są związani ze swoimi zadaniami.

Jednak bycie doskonałym kierownikiem i liderem wymaga umiejętnego dzielenia się obowiązkami. Firma przecież nie może pozwolić sobie na to aby któreś z zaplanowanych zadań nie było wykonane. Każda osoba ma określone ograniczenia i nie może wykonać wszystkiego. Podział zadań wymaga zaufania do zespołu pracowników oraz świadomości kompetencji pracowników. Dobry lider powinien otaczać się ludźmi, którzy poradzą sobie z realizacją powierzonym im zadań

 

Jak delegować zadania?

Delegowanie zadań nie pozbawia kierownika pozycji, wręcz przeciwnie umacnia ją, gdyż przez podziała zadań kierownik staje się bardziej świadomym menadżerem. Przede wszystkim delegowane powinny być zadania, które nie wymagają osobistej realizacji przez kierownika i pracownicy potrafią je właściwie wykonać. Warto również przekazywać takie obowiązki, które wymagają poświęcenia dużej ilości czasu oraz są w jakiś sposób szczególnie obciążające. Dobry lider deleguje również takie obowiązki, które pozwolą na większą kreatywność, inicjatywę oraz rozwój pracowników.

 

Delegując zadania kierownik musi dokonać właściwego podziału zadań. Brak umiejętności właściwego rozdzielania obowiązków może prowadzić do zmniejszenia efektywności zespołu oraz nakłada na kierownika konieczność wytężonej pracy. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie zadania mogą być delegowane, są takie które są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kadry kierowniczej.

Share
This