Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą z zakresu kompetencji Służby Celnej, a więc np. wykonuje czynności związanych z obrotem towarów z zagranicą czy też dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, musi być świadomy ciążących na nim obowiązków wynikających z prawa celnego.

Podstawowym obowiązkiem jest uiszczanie ceł oraz innych należności, które są związane z obrotem towarami z zagranicą. Dodatkowo podmiot musi dokumentować wszelkie przemieszczenia towaru. Informacja o tym jakie grupy towarów są objęte cłem oraz jaka jest wysokość stawek celnych znajduje się w taryfie celnej.

 

Import do Polski towarów pochodzących z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością dokonania odprawy celnej. Gdy obrót ma znaczenie gospodarcze sporządzane jest zgłoszenie celne. Dodatkowo występuje konieczność uiszczenia należności celno – podatkowych oraz dołączenie potrzebnej dokumentacji.

 

Przedsiębiorca ma możliwość składania deklaracji oraz dokumentacji towarzyszącej do służby celnej drogą elektroniczną. Za pośrednictwem systemu elektronicznego można dokonać rejestracji podmiotów gospodarczych, którzy dokonują obrotu towarowego na obszarze wspólnoty europejskiej czy też uzyskać numer identyfikacji EORI. W systemie prowadzona jest obsługa deklaracji przywozowej, wywozowej jak również zgłoszenia wywozowego. Podmiot może w każdej chwili na stronach Służby Celnej sprawdzić aktualnie obowiązującą taryfę celną. Przedsiębiorca ma dostęp do oferowanych przez służbę celną usług poprzez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Share
This