19 paź 2016

Etapy windykacji

Windykacja ma na celu odzyskanie zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów. W windykacji wyróżniamy trzy podstawowe etapy: windykację pozasądową (polubowną, określana również jako windykacja wstępna), sądową oraz windykację egzekucyjną. To nie znaczy, że aby odzyskać należności przedsiębiorca musi przejść przez wszystkie etapy windykacji. Odzyskanie należności jest możliwe na każdym etapie. Wszystko zależy w jakim stopniu uda się osiągnąć kompromis z dłużnikiem, aby ten spłacić swój dług.

 

Windykacja wstępna obejmuje szereg czynności m.in. opiera się ona na kontakcie z dłużnikiem w sytuacji, gdy upłynął już wyznaczony termin do spłaty zobowiązania. Dłużnik wzywany jest do zapłaty z pouczeniem o możliwości skierowania sprawy do sądu.  Przedsiębiorca bądź na własną rękę czy też za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej prowadzi negocjacje z dłużnikiem w sprawie określenia indywidualnych warunków dobrowolnej spłaty długu.

 

W przypadku gdy windykacja wstępna nie odniesie oczekiwanych rezultatów, wówczas sprawa kierowana jest na drogę sądową. Przygotowuje się pozew, który jest składany do sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy. W sprawach drobnych, które należą do właściwości sądów rejonowych stosowane  jest postępowanie uproszczone. Może być też prowadzone postępowanie nakazowe, upominawcze bądź w trybie zwykłym. Przed wszczęciem postępowania sądowego wierzyciel może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa.  Podstawą do egzekucji jest tytuł wykonawczy.

 

Ostatnim etapem windykacji jest postępowanie egzekucyjne, które jest prowadzone przez Komornika Sądowego. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może złożyć wniosek o egzekucję należności do komornika. Egzekucja może być prowadzona z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, nieruchomości czy z wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Share
This