06 maja 2016

Faktura VAT marża

Przedsiębiorca, który świadczy usługi turystyczne bądź zajmuje się sprzedażą towarów używanych, dostawą dzieł sztuki, antyków czy też towarów kolekcjonerskich przy takiego rodzaju działalności może stosować szczególny rodzaj faktur. Na fakturze VAT marża nie podaje się kwoty podatku, sprzedawca ma obowiązek jednak jego obliczenie o wpłacenie do urzędu skarbowego. Na fakturze wpisuje się cenę sprzedaży brutto. W przypadku faktury wystawianej w procedurze VAT marża podstawą opodatkowania jest marża naliczona przez sprzedawcę,

 

W zależności od rodzaju dokonywanej sprzedaży, przedsiębiorca wystawiając fakturę musi umieszczać na niej odpowiednią adnotację. Przy dostawie towarów używanych wpisuje się termin – „procedura marży – towary używane”. Natomiast przy usługach turystycznych adnotacja będzie brzmiała – „ procedura marży dla biur podróży”. I analogicznie do dostawy dzieł sztuki, umieszczony zostanie zapis „ procedura marży – działa sztuki”.

 

Przy fakturze VAT marża nie ma obowiązku zamieszczania ceny jednostkowej netto, stawki podatku czy wartości sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki. W przypadku stosowania faktury VAT marży podmiot zapłaci niższy podatek, gdyż podatek płacony jest tylko i wyłącznie od marży, anie całej wartości sprzedaży. Odprowadzając podatek określany od marży nie można odliczyć podatku VAT z faktury, która dokumentuje zakup odsprzedawanego towaru. Odbiorca nie może również odliczyć VAT-u od faktury VAT marża. Kwota, która została wykazana na fakturze stanowi dla kupującego koszt uzyskania przychodu.

Share
This