04 cze 2016

Kary i środki karne

Odpowiedzialność karną za przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe określają przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

Karami za przestępstwa skarbowe są:

–        kara grzywny określana w stawkach dziennych,

–        kara ograniczenia wolności oraz

–        kara pozbawienia wolności.

W przypadku kary grzywny w stawkach dziennych w pierwszej kolejności orzeka się liczbę stawek dziennych w zależności od ciężaru gatunkowego przestępstwa, a następnie określa się wysokość jednej stawki uwzględniając możliwości uiszczenia grzywny przez sprawcę.  

 

W przypadku wykroczeń skarbowych karą jest kara grzywny, która jest określona kwotowo.

 

Środkami karnymi za przestępstwa skarbowe są:

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

Sąd może zezwolić m.in. na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy wina sprawcy oraz okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie podmiot spełni warunki określone w kodeksie karnym skarbowym. 

przepadek przedmiotów,
ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów,
przepadek korzyści majątkowej,
ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej,
środki związane z poddaniem sprawcy próbie: warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie.

Środkami karnymi może być również zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, podanie wyroku do publicznej wiadomości, pozbawienie praw publicznych,

 

Kodeks karny skarbowy określa również środki karne za wykroczenia skarbowe, którymi są: dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów oraz ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów. Sąd może również orzec środki zabezpieczające.

Share
This