07 cze 2016

Pieczątka firmowa

W polskim prawie nie ma przepisów, które by w sposób wyraźny wskazywały na obowiązek posiadania przez przedsiębiorce pieczątki firmowej. W wielu jednak sytuacjach własna pieczątka firmowa przynosi bardzo wiele korzyści łącznie z wygodą w jej stosowaniu. Chodzi tutaj głównie o kontakty z bankowi czy innymi instytucjami finansowymi i państwowymi, których procedury wymagają użycia pieczątki przy wypełnianiu stosownych druków czy formularzy.

Na pieczątce firmowej umieszczane są podstawowe dane adresowe oraz kontaktowe. Obowiązkowo pieczątka zawiera nawę firmy, adres siedziby czy też telefon. Na pieczątce umieszczany jest numer NIP czy REGON. Niektóre firmy dodatkowo umieszczają adres strony internetowej lub adres do kontaktów e-mail.

 

Dzięki pieczątce przedsiębiorca, który wystawia bardzo wiele faktur nie musi za każdym razem ręcznie uzupełniać danych, wystarczy użycie pieczątki. Warto również pamiętać, że dzięki pieczątce dokumenty wystawiane przed przedsiębiorcę są bardziej wiarygodne. Również ważne jest to dla wizerunku samej firmy, bez pieczątki firma może być postrzegana jako mało profesjonalna.

 

Podczas procedury zakładania konta wiele banków wymaga umieszczenia na wniosku pieczątki firmowej. Bez pieczątki firmowej formularz może być uznawany jako nieważny. Dodatkową zaletą pieczątki firmowej jest koszt jej wyrobienia. Taki wydatek nie będzie stanowił dużego obciążenie finansowego dla firmy gdyż jest stosunkowo niewielki i wynosi około 30 złotych. Wyspecjalizowana firma może wykonać pieczątkę w ciągu jednego dnia.

 

Warto więc pomyśleć o własnej pieczątce firmowej przy zakładaniu działalności gospodarczej zwłaszcza, że niesie za sobą tak dużo korzyści.

Share
This