Trwałość stosunku pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego podlega szczególnej ochronie i została ona zagwarantowana przepisami Kodeksu pracy. W okresie urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć czy też rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem. Okres ochronny rozpoczyna się już od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie mu urlopu wychowawczego i trwa, aż do dnia zakończenia tego urlopu.

 

Od tej zasady występuje jednak wyjątek. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę jest możliwe tylko w przypadku ogłoszenia upadłości bądź też likwidacji pracodawcy. Umowa o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego może być również rozwiązana, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Wniosek o urlop składany jest w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony wcześniej przez prawnika niż 21 dni, zakaz wypowiedzenie oraz rozwiązania umowy o pracę będzie obowiązywał na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Takie rozwiązanie ma zapobiec nadużyciom ze strony pracownika.

W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, a następnie dokona czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa ulegnie rozwiązaniu w termie, który będzie wynikał z tej czynności. Rozwiązanie umowy o pracę podczas urlopu wychowawczego jest możliwe na zasadzie porozumienia stron.

Share
This