W określonych przypadkach przedsiębiorca mimo, że posiada własne pojazdy korzysta z usług transportowych osób bądź też towarów, które zostaną zrealizowane środkami należącymi do podmiotów zewnętrznych. Mam to miejsce chociażby w przypadku, gdy przedsiębiorca zamawia towary nabywane zagranicą i nie dysponuje odpowiednimi pojazdami, czy też nie posiada odpowiednich zezwoleń aby taki ładunek przetransportować.

Koszty wykonania usługi transportowej podlegają odliczeniu jeśli tylko są związane z zakresem prowadzonej działalności. Wartość netto usługi stanowi koszt uzyskania przychodu. Kwota podatku VAT podlega odliczeniu, w przypadku gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

 

Szczególnym rodzajem kosztów transportowych są koszty związane z przejazdem taksówką. Osoby, które świadczą usługi przewozu taksówką mają obowiązek ewidencjonowania przychodu za pomocą kasy fiskalnej. Usługobiorca najczęściej otrzymuje paragon. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymienia wprost rodzaje wydatków, jakie można udokumentować paragonami i które tym samym mogą na tej podstawie być ujęte w księdze. W tym katalogu wydatków nie występuje przejazd taksówką. Oznacza to, iż aby móc ująć tego typu wydatek w kosztach uzyskania przychodu nie wystarczy sam paragon potrzebna jest faktura bądź rachunek. Przedsiębiorca musi więc postarać się o udokumentowanie tego wydatku w wymagany prawem sposób. Konieczne jest również odpowiednie uzasadnienie wydatku na taksówkę określające związek takiego wydatku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

 

Share
This