Krajowy Rejestr Długów jest jednym z trzech działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej.  Oprócz niego funkcjonują w Polsce jeszcze dwie tego typu instytucje: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Oraz Rejestr Dłużników ERIF. Wszystkie trzy BIG-i to firmy prywatne, które prowadzą Rejestr Dłużników. Działanie biur zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

. W ramach swojej działalności rejestr dłużników przechowują oraz udostępniają Informacje Gospodarcze o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. BIG-i w znaczy sposób wpływają na skuteczność odzyskania należności w drodze windykacji miękkiej. Dzięki raportom BIG można również ocenić wiarygodność kontrahentów.

 

Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników powoduje, że informacja o jego zadłużeniu jest dostępna dla firm oraz instytucji współpracujących z danym BIG-iem. Zwłaszcza instytucje finansowe pobierają raporty w celu oszacowania ryzyka finansowego, związanego z nawiązaniem umowy z nowym bądź obecnym kontrahentem. Do informacji, które są zawarte w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor mają łatwy dostęp wszystkie banki za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej. Dłużnik, który zostanie wpisany do rejestru może on nie otrzymać pożyczki lub kredytu, a także może mieć problemy podczas dokonywania zakupów na raty, telewizji kablowej, Internetu, zakupu telefonu komórkowego. Taki wpis rodzi więc poważne konsekwencje w stosunku dla dłużnika. Może więc to być motywacją do spłaty długu. Dłużnik zostanie usunięty z czarnej listy dłużników jeśli spłaci całą należność. Jeśli to nie nastąpi, dług może być widoczny nawet przez 10 lat.

Share
This