Bardzo wiele firm szczególnie na początku swojej działalności boryka się z problemem braku wystarczających środków finansowych, a przecież ciągłość finansowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy. W takiej sytuacji kredyt jest jednym ze źródeł finansowania działalności gospodarczej. Aby go uzyskać niezbędne jest złożenie określonego wniosku kredytowego do instytucji finansowej.

 

Bank przed udzieleniem kredytu dokładnie sprawdza zdolność finansową wnioskodawcy. Może zdarzyć się tak, iż kredyt nie będzie mógł udzielony w związku z dużym ryzykiem niewypłacalności. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany bank udziela kredytu określając jednocześnie harmonogram spłat rat i ich wysokość. Kredyt bankowy wiąże się również z prowizją jaka jest pobierana przez banki.

 

Niewątpliwą zaletą kredytu jest jednak możliwość szybkiego dostępu do dużej ilości środków finansowych. Bardzo młode firmy mogą ubiegać się o kredyt z gwarancją de minimis, szczególnie w sytuacji gdy udzielenie zwykłego kredytu jest nie możliwe ze względu na zbyt krótką historią kredytową. Gwarancja to forma zabezpieczenia kredytu w przypadku gdy Kredytobiorca nie spłacił by kredytu w wyznaczonym terminie. Gwarancja de minimis jest jedną z dopuszczalnych form pomocy publicznej przekazywaną na zabezpieczenie kredytu obrotowego bądź też  inwestycyjnego. Gwarancja nie stanowi jednak dotacji. Kredyt ten jest przyznawany mikro- oraz małym przedsiębiorcom.

 

Firma może również skorzystać z kredytu obrotowego przeznaczonego na sfinansowanie bieżących potrzeb działalności przedsiębiorstwa jak chociażby pokrycie zobowiązań. W przypadku planowania inwestycji (np. zakup potrzebnych maszyn) przedsiębiorca może skorzystać z kredytu inwestycyjnego.

Share
This