17 sty 2016

Metoda degresywna

Metoda degresywna amortyzacji wiąże się ze stosowaniem wysokiego współczynnika 2,0, który nawet prawie dwukrotnie pozwala skrócić standardowy okres amortyzacji danego środka trwałego. Ta metoda powinna być stosowana przede wszystkim przez podatników, którzy potrzebują wygenerować szybko wysokie koszty podatkowe. Jest dość popularnym sposobem naliczania amortyzacji.

Przedsiębiorca może stosować metodę degresywną w stosunku do maszyn oraz urządzeń o charakterze produkcyjnym, które są zaliczane do grupy 3-6 oraz 8 KŚT. I będą to m.in.: kotły, maszyny energetyczne, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia czy środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych.

 

Metoda degresywna polega na ustalenia w pierwszej kolejności wartości początkowej danego środka trwałego. Następnie do ustalonej wartości początkowej stosuje się stawkę z wykazu, którą podwyższ się współczynnikiem 2,0 w pierwszym podatkowym roku ich używania. W kolejnych latach podatkowych stawki amortyzacyjne są podwyższone współczynnikiem, który jest nie wyższy niż 2,0 i stosuje się go do wartości początkowej, która następnie jest pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Wartość początkowa jest ustalana na początek kolejnych lat używania danego środka trwałego.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych wskazują, iż począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, należy stosować metodę liniową.

Share
This