Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą może pozyskać kapitał finansowy z różnych  źródeł na założenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej, nie musi koniecznie dysponować tylko i wyłącznie własnymi środkami.

Jednym ze źródeł są dotacje pochodzące z powiatowych urzędów pracy. Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie mogą ubiegać się o pozyskanie jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności. Wysokość dotacji określona w umowie nie może być jednak wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

Podmiot może starać się również o pożyczkę, która jest udzielana w ramach programu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczone środki są oprocentowane i podlegają jednak zwrotowi. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej udzielana jest osobie bezrobotnej, czy innej osobie

fizycznej, która spełnia określone kryteria w projekcie.

 

 

Działalność może być finansowana bezpośrednio z kredytów bankowych, które stanowią jedną z tradycyjnych form finansowania przedsiębiorstwa. Kredyt służy zarówno finansowaniu realizowanych przedsięwzięć, projektów  inwestycyjnych jak i bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Uzyskanie kredytu wiąże się z oceną potencjalnego kredytobiorcy, potwierdzana jest zdolność do zwrotu kredytu, który zostanie udzielony. Umowa kredytowa wymaga również posiadania określonego zabezpieczenia zwrotu kapitału. 

 

Dość ciekawym i oryginalnym pomysłem na pozyskanie kapitału jest crowdfunding. Polega on na uzyskaniu kapitału początkowego na dane przedsięwzięcie poprzez „składki” od internautów. Poprzez dostęp do Internetu podmiot ma możliwość skutecznego promowania swojego projektu oraz tworzenia określonego grona osób, które będzie wspierać pomysłodawcę, przekazując na tej cel potrzebne środki pieniężne.

Share
This