Każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozpoczynający swoją działalność gospodarczą musi określić miejsce wykonywania działalności. We wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 wymagane jest podanie kilku informacji: miejsca zmieszania, jeżeli adres zamieszkania jest inny – miejsca zameldowania; miejsca głównego wykonywania działalności; adresu do korespondencji, jeżeli adres przechowywania dokumentacji księgowej jest inny niż miejsce głównego wykonywania działalności również ten adres.

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia dowolnej liczby dodatkowych miejsc, w których będzie wykonywana działalność. Ustawodawca co prawda nie wymaga od przedsiębiorcy aby ten potwierdzał posiadanie tytułu prawnego do lokalu, który wykazał jako miejsce wykonywania działalności, ale brak takiego prawa w pewnych sytuacjach może stwarzać problem. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem lokalu w umowie użyczenia bądź najmu musi znajdować się zapis, który zezwala na prowadzenie działalności w tym miejscu.

 

Od miejsca wykonywania działalności zależy w jakim urzędzie skarbowym będzie rozliczany VAT. Urząd skarbowy właściwy do rozliczeń VAT ustalany jest na podstawie miejsca wykonywania czynności, która jest opodatkowana. Miejscem takim jest zazwyczaj adres pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza. W sytuacji gdy przedsiębiorca działa na teranie kilku urzędów skarbowych, wówczas właściwym urzędem do rozliczeń VAT będzie urząd skarbowy w miejscu zamieszkania.

 

Przy podatku dochodowym adres wykonywania działalności nie ma już takiego znaczenia, gdyż zawsze będzie to urząd odpowiedni do miejsca zamieszkania. Warto pamiętać o tych zasadach wybierając miejsce wykonywania działalności. Wybór miejsca wykonywania działalności gospodarczej jest uzależniony od charakteru działalności.

Share
This