Sposób odliczania podatku VAT od zakupów związanych z pojazdami zależny jest od rodzaju samochodu. W przypadku wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej samochodu ciężarowego, podatek od towarów i usług jest naliczany z tytułu zakupu paliwa, części czy innych wydatków, które są związane z eksploatacją samochodu. VAT odliczany jest na takich samych zasadach jakie stosuje się do odliczania VAT od innych zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

W przypadku samochodów osobowych podatek VAT odliczany jest według szczegółowych zasad. Sposób odliczenia jest zależny od celu wykorzystywania pojazdu. W przypadku, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności (a nie również do celów prywatnych) przedsiębiorcy przysługuje prawo odliczenia 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Podmiot, aby mógł dokonać odliczenia musi dodatkowo:

prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,

zgłosić samochód do urzędu skarbowego,

w przypadku, gdy samochód będzie wykorzystywany przez pracowników sporządzić regulamin zasad użytkowania pojazdu.

 

W sytuacji, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany w sposób mieszany czyli służy zarówno do celów prywatnych jak i prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma prawo odliczyć tylko 50% naliczonego podatku VAT od wydatków. Odliczenie 50% podatku nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi wymaganiami w stosunku do urzędu skarbowego. VAT odliczany jest na zasadach ogólnych tak jak w przypadku pozostałych zakupów.

Share
This