Przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą przysługuje prawo do zawieszenia działalności. Aby zawiesić wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej, należy złożyć wniosek CEIDG-1 do urzędu gminy.

W odpowiednim miejscu na formularzu podmiot wskazuje planowaną datę rozpoczęcia zawieszenia. Dzień zawieszenia nie może być jednak wcześniejszy niż dzień w którym składany jest wniosek. Przedsiębiorca we wniosku określa również okres zawieszenia. Standardowo przedsiębiorca może zawiesić działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa przypadki gdy okres zawieszenia może być dłuższy.

 

 

Podmiot zawieszający prowadzoną działalność składa także stosowne oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą właśnie pod warunkiem, że nie zatrudnia żadnego pracownika. Pracownikiem nie będzie osoba, z którą przedsiębiorca zawarł umowę o dzieło, agencyjną czy też umowę zlecenia. Chcą zawiesić działalność nie musi z tymi osobami rozwiązywać umów. Inaczej jednak wygląda sytuacji gdy któraś z osób przebywa na urlopie wychowawczym bądź też macierzyńskim w ramach zawartej umowy o pracę, w dalszym ciągu jest zatrudniona, co wyklucza możliwość dokonania zawieszenia działalności.

 

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą a zatrudnia pracowników przez podjęciem decyzji o zawieszeniu musi dokonać odpowiednich czynności. Przede wszystkim jest związany przepisami kodeksu pracy, które określają termin wypowiedzenia umowy pracownikowi. Wszystko zależy od rodzaju umowy oraz stażu pracy pracownika.

Share
This