05 sty 2017

Spółka partnerska

Osoby wykonujące wolne zawody mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest spółką osobową, która tworzona jest w celu wspólnego wykonywania wolnego zawodu. Ustawa nie ogranicza jednak tej formy działalności do wykonywania jednego wolnego zawodu w jednej spółce.

Nazwa

Nazwa firmy powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego z partnerów i mieć dodane oznaczenie „i partnerzy”, „i partner” bądź „spółka partnerska”. W nazwie powinien być określony wolny zawód prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Powstanie

Spółka partnerka powstaje w wyniku zawarcia umowy w formie pisemnej. Zachowanie formy pisemnej jest opatrzone rygorem nieważności w przypadku jej niedopełnienia. Spółka podlega również zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień przez każdego z partnerów.

 

Odpowiedzialność w spółce

Partner nie odpowiada za zobowiązania, które powstały w wyniku działania pozostałych partnerów spółki. Również za zobowiązania, które są następstwem działania pracowników zatrudnionych przez partnera. Prawo do reprezentacji spółki przysługuje każdemu z partnerów. Oczywiście spółka może również powołać zarząd.

 

Zalety i wady

Założenie spółki jest dość łatwe i nie jest to obciążone dużymi kosztami. Umowa wymaga tylko formy pisemnej a nie aktu notarialnego. Dodatkowo partnerzy ponoszą odpowiedzialność tylko i wyłącznie za swoje działania. Oczywiście ta forma organizacyjna działalności gospodarczej również ma swoje wady, przede wszystkim jest zarezerwowana tylko dla osób wykonujących wolne zawody. Konieczna jest również rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Share
This