Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel może zażądać od dłużnika określonego świadczenia będącego zobowiązaniem, a dłużnik powinien te świadczenie spełnić. Ustawodawca precyzuje, iż zobowiązanie powinno być spełnione zgodnie z jego treścią oraz w taki sposób, który będzie odpowiadał jego celowi społeczno – gospodarczemu, jak również zasadom współżycia społecznego. Jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje dłużnik spełnia zobowiązanie także w sposób odpowiadający tym zwyczajom Powyższe zasady dotyczą również wierzyciela. Musi on w taki sam sposób współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania.

Przedsiębiorcy, powinni kierować się zasadami dobrej wiary w swojej działalności biznesowej jak i w praktykach działalności windykacyjnej. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorcy, ale również i zatrudnianych przez niego firm czy osób do czynności windykacyjnych. Wybór firmy windykacyjnej jest istotny nie tylko ze względu na skuteczność windykacji, ale od praktyk zewnętrznej firmy windykacyjnej będą zależały również stosunki pomiędzy dłużnikami a także postrzeganie i dobre imię samej firmy. Osoby, które zajmują się windykacją powinny stosować wyłącznie metody, które są dozwolone przez prawo, jednocześnie szanując dobre obyczaje oraz słuszne interesy konsumentów.

 

W przypadku, gdy dłużnik ma wątpliwości co do powstałego zobowiązania, wierzyciel powinien umożliwić dłużnikowi wyjaśnienie sytuacji. Powinna być zastosowana procedura reklamacyjna zagwarantowana przez samego wierzyciela bądź też firmę windykacyjną go reprezentującą. W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości wierzyciel powinien podjąć decyzję o wstrzymaniu działań windykacyjnych przynajmniej do momentu rozpatrzenia reklamacji.

Share
This