10 lut 2016

Organizacja pracy

Organizacja pracy jest określana jako działania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, które mają na celu optymalizację siły roboczej, środków produkcji oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy człowieka dla osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy.

 

Organizacja pracy obejmuje wybór optymalnych metod pracy z właściwym określeniem procedur postępowania w zakresie realizacji zadań. W zakresie właściwej organizacji pracy konieczny jest dobór odpowiednich pracowników, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, a także odpowiedni stan zdrowia. To przecież pracownik jest głównym podmiotem wszelkich procesów organizacji pracy. Właściwa organizacja pracy wymaga  również odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy w maszyny, urządzenia, dzięki którym możliwa będzie efektywniejsza i bardziej sprawna praca.

 

W dalszej kolejności pracownik musi mieć zapewnioną najdogodniejszą organizację czasu pracy. Organizacja pracy jest nieodzownie związana z zarządzaniem czasem. Dobra organizacja pracy stwarza przecież warunki do efektywnego wykorzystania czasu. W przypadku złej organizacji czasu obserwowany jest spadek efektywności.

 

Istnieje bardzo wiele metod organizacji czasu. Jedną z metod jest metoda oparta na regule Pareto, która zakłada podział zadań według ich ważności. Dzięki temu otrzymujemy listę zadań według ich priorytetu ważności. Czynności ważne są nie mogą być delegowane innym osobom, mniej priorytetowe z powodzeniem można przekazać komuś innemu lub po prostu odłożyć na później. Pracownik korzystając z metod organizacji czasu pracy optymalizuje swoje czynności.

 

Właściwa organizacja pracy wymaga również zapewnienia właściwej równowagi między okresami wysiłki i wypoczynku. W przypadku, gdy praca wymaga stale pozycji stojącej, pracownik musi mieć zapewnioną możliwość zmiany pozycji i odpoczynku.

Share
This