Szczegółowe kwestie dotyczące oznaczenia pomieszczeń pracowniczych oraz ich wyposażenia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymywania pomieszczenia pracy w czystości oraz porządku, jak również do zapewnienia ich okresowych remontów, konserwacji w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

 

W pomieszczeniach pracowniczych powinno być zapewnione zarówno oświetlenie naturalne  jak i sztuczne. Dodatkowo konieczna jest odpowiednia temperatura, wymiana powietrza oraz zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi, wilgocią, nasłonecznieniem, drganiami czy też innym czynnikami, uciążliwościami, które są szkodliwe dla zdrowia. W przypadku, gdy w pomieszczeniach pracy występują szkodliwe czynniki dla zdrowia pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne, które mają uniemożliwić przedostanie się tych czynników również do innych pomieszczeń pracy. W pomieszczeniach podłogi powinny być równe, niepylące, nieśliskie oraz odporne na ścieranie czy nacisk. Powinny być również przystosowane do łatwego utrzymania w czystości. Przepisy określają wysokość pomieszczenia czasowej pracy. Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób, który uniemożliwia wyjście z pomieszczenia. W przypadku, gdy istnieją pewne okoliczności, które uzasadniają zamykanie pomieszczeń w czasie pracy przed osobami nieupoważnionymi, pracodawca powinien zastosować zamki, które z jednej strony uniemożliwiają wejście z zewnątrz, a z drugiej dają możliwość wyjścia bez konieczności użycia klucza.

Share
This