26 sty 2017

Plan marketingowy

Każdy przedsiębiorca, który pragnie aby jego działalność odniosła sukces jest świadomy jak ważne jest planowanie marketingowe. Nie można rozpocząć działalności gospodarczej bez stworzenia planu, nie można również w dalszej perspektywie prowadzić jej bez planowania. Planowanie jest nieodłącznym elementem działania każdej firmy. Pozwala dostrzec zarówno mogące pojawić się szanse jak i zagrożenia. 
Plan marketingowy określa skuteczne sposoby wykorzystania dostępnych

zasobów firmy do osiągnięcia jej celów. Ma postać krótkiego, szczegółowego planu, który zawiera wykaz określonych działań do podjęcia. Aby stworzyć plan marketingowy już na samym początku konieczne jest określenie celów jakie firma ma osiągnąć. Kolejnym działaniem powinna być analiza otoczenia rynkowego oraz przeprowadzenie wewnętrznej analizy działalności firmy. Idealnym do twego narzędziem jest analiza SWOT, ukazująca słabe oraz silne strony firmy a także szanse oraz zagrożenia. Przedsiębiorca musi stworzyć strategię marketingową, która zawiera opis grupy klientów, ich potrzeb, które zostaną zaspokajane przez dane produkty i usługi przedsiębiorstwa. Opracowywany jest również program działań, w którym wykazuje się działania do podjęcia oraz koszty tych działań. Realizacja planu marketingowego nie jest możliwa bez określonych środków finansowych, dlatego niezbędne jest określenie budżetu – wpływów oraz wydatków.

Plan marketingowy należy stale kontrolować podczas wdrażania, może się przecież okazać, że niektóre założenia nie będą możliwe do zrealizowania. Otoczenie rynkowe oraz sama kondycja przedsiębiorstwa ulega zmianie, w plan marketingowy trzeba więc wprowadzać aktualizacje.

Share
This