Szczegółowe kwestie dotyczące podatku od towarów i usług są uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatek zwany jest w skrócie podatkiem VAT i zalicza się go do podatków pośrednich. Opodatkowaniu podlegają określone czynności tj: eksport, import, sprzedaż czy też odsprzedaż towarów oraz usług. Za każdym razem gdy dany towar podlega określonej czynności pobierany jest również podatek.

Podatnikami są podmioty, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie ma tutaj znaczenia cel czy rezultat takiej działalności. Osoba fizyczna podlegająca wpisowi do CEIDG nie musi rejestrować się jako podatnik VAT. Przysługuje mu zwolnienie, jeśli w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął sprzedaży przekraczającej 150 tys. złotych. Podmioty, które rejestrują się w KRS są podatnikami VAT. Miejsce siedziby podmiotu (terytorium UE lu poza nią) nie ma znaczenia dla statusu podatnika. Ustawodawca wprowadziła podział podatników na czynnych oraz pozostałych podatników.

Przedsiębiorca dzięki rejestracji nabywa określonych uprawnień m. in. prawo do odliczania podatku naliczonego a także do wystawiania faktur. Podstawową stawką podatku VAT jest 23%. Ustawodawca wprowadził również możliwość stosowania stawek obniżonych: 8% oraz 5 %. Jakie towary i usługi podlegają obniżonym stawkom zostało określone w załącznikach do ustawy o podatku od towarów i usług. Załącznik nr 3 określa stawkę 8%, natomiast załącznik nr zawiera wykaz towarów i usług objętych stawką 5%. Występuje również stawka preferencyjna 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a także eksportu towarów. Wykaz czynności objętych ta stawką zawarty jest w ustawie. Zastosowanie stawki 0% należy traktować jako transakcję opodatkowaną z jednocześnie ekonomicznym brakiem ciężaru podatkowego.

Share
This