Zawieszenie działalności gospodarczej rozumiane jest jako zaprzestanie aktywności danej firmy. Nawet podczas zawieszenia przedsiębiorca może uzyskiwać przychody albo ponosić koszty. Każda więc sprzedaż będzie więc podlegała w tym okresie opodatkowaniu.

 

Przedsiębiorca również ponosi koszty podczas zawieszenia działalności gospodarczej. Będą to niekiedy koszty, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Mowa tutaj o kosztach, które powstają w wyniku działań mających na celu zabezpieczenie, zachowanie źródła przychodu czy też związane są z realizacją podjętych wcześniej zobowiązań finansowych. Przykładowe takie koszty to: podatek od nieruchomości, czynsz na wynajem lokalu, opłaty za media, składki na ubezpieczenie komunikacyjne czy majątkowe.

 

Przedsiębiorca, który jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów musi ewidencjonować uzyskane przychody jak także poniesione koszty w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Przepisy określają jakie przychody i koszty podlegają ewidencji.

 

Mimo, że przedsiębiorca uzyska przychód w okresie zawieszenia nie musi wpłacać zaliczek na podatek dochodowy za ten okres. Ten obowiązek ulega zawieszeniu. Przedsiębiorca wpłaci stosowną kwotę po wznowieniu działalności gospodarczej albo podczas dokonywania rocznego rozliczenia podatkowego.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej niezwalania w żaden sposób z obowiązku złożenia rocznego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie trzeba złożyć również wtedy gdy przedsiębiorca nie uzyskała żadnych przychodów ani kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza. Przedsiębiorca w tym okresie jest również zobowiązany do sporządzania spisu z natury. Terminy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Share
This