W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia czy też życia pracodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Dodatkowo musi niezwłocznie dostarczyć pracownikowi instrukcji umożliwiających, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy oraz oddalenia się z miejsca zagrożenia w miejsce, które jest bezpieczne. 

 

Pracodawca w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia czy też życia ma obowiązek przede wszystkim wstrzymać pracę oraz wydać pracownikom polecenia oddalenia się w miejsce bezpieczne. Pracodawca nie może wznawiać pracy do czasu usunięcia zagrożenia. Pracodawca w sytuacjach szczególnych tj. wystąpienie bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia pracowników czy innych osób musi umożliwić pracownikom, nawet bez porozumienia z nim, działań, które będą miały na celu uniknięcie niebezpieczeństwa, oczywiście na miarę ich wiedzy oraz dostępnych środków technicznych.  W przypadku, gdy pracownik w takiej sytuacji podejmie określone działania nie może w żaden sposób ponosić niekorzystnych konsekwencji swoich działań, oczywiście jeśli nie zaniedbał swoich obowiązków.

 

Pracownikowi przysługuje prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia czy życia pracownika, czy innych osób. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik może nawet oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Share
This