03 mar 2016

Praca windykatora

Zawód windykatora został wpisany do Klasyfikacji Zawód i Specjalistów na potrzeby rynku pracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Windykator według klasyfikacji jest zaliczany do pracowników biurowych, zajmujących się obsługą klienta.

Praca windykatora wymaga określonych predyspozycji. Konieczne są umiejętności negocjatorskie, zdolność do porozumiewania się z drugim człowiekiem czy nawiązywania kontaktów. Podstawą jest wiedza w zakresie prawa. Negocjator musi przestrzegać dozwolonych praktyk zgodnych z przepisami prawa. Mimo, że zawód windykatora może być różnie określany m. in. jako windykator terenowy, pracownik działu windykacji, negocjator telefoniczny czy specjalista ds. windykacji, jego obowiązki sprowadzają się w głównej mierze do działań mających na celu skuteczne odzyskanie zobowiązań od nierzetelnych kontrahentów.

 

Praca windykatora wiąże się ze swoimi zaletami jak i wadami. Niewątpliwie ten zawód może być negatywnie odbierany przez społeczeństwo, nie kiedy też błędnie utożsamiany z komornikiem sądowym. Działania windykatora często są obciążone presją czasu, należności trzeba ściągnąć w jak najkrótszym czasie, co wiąże się z jakiś stresem. Często rozmowa z dłużnikami przebiega w negatywnej atmosferze, towarzyszą jej silne emocje, windykator musi odznaczać się więc pełnym profesjonalizmem, opanowaniem jak i posiadać dużą kulturę osobistą. Niedozwolone jest zastraszanie czy grożenie dłużnikowi. Dłużnik nie może być też nękany częstymi telefonami czy wizytami w miejscu zamieszkania.

 

Jest to jednak zawód, który uczy asertywności, osoba może rozwijać swoje zdolności interpersonalne, a także wiedzę w określonych dziedzinach z zakresu prawa, biznesu, czy psychologii. Praca wiąże się z wysokimi zarobkami, uzależnionymi od efektów pracy.

 

Share
This