Początki działalności gospodarczej mogą nieść za sobą określone trudności, jedną z nich jest konieczność ponoszenia określonych kosztów, jak również dokonywanie rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca, który ma możliwość swobodnego wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powinien zastanowić się nad prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

 

Strefa ekonomiczna to nic innego jak wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski. W każdej ze stref może być wyodrębniona podstrefa. Przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność w specjalnych strefach może liczyć na preferencyjne warunki do rozliczeń podatkowych. Prowadzenie działalności w ramach takiej strefy może odciążyć przedsiębiorcę zwłaszcza rozpoczynającego działalność gospodarczą.

 

Specjalne strefy ekonomiczne są tworzone przez państwa w celu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu. Jednym z rodzajów pomocy dla przedsiębiorcy jest zwolnienie z opłacania podatku dochodowego od dochodów, które zostały uzyskane w ramach działalności w strefie. Wysokość ulgi bardzo często uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. W specjalnych strefach ekonomicznych dużo łatwiej uzyskać dodatkowe fundusze na tworzenie nowych czy rozwój istniejących już miejsc pracy. Z zależności od strefy przyznawana jest również ulga od podatku od nieruchomości. Zezwolenie na działalność w strefie wydaje zarząd danej strefy.

 

Obecnie w Polsce mamy 14 stref ekonomicznych w różnych częściach Polski: Kamienna Góra, Katowice, Kostrzyn-Słubice, Kraków, Legnica, Łódź, Mielec, Pomorze, Słupsk, Starachowice, Suwałki, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Warmia-Mazury.

Share
This