Przedsiębiorca będący osobą fizyczną chcąc rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź też jako wspólnik spółki cywilnej, musi dokonać rejestracji swojej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja nie jest konieczna w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej bądź też kapitałowej. Wówczas rejestracja dokonywana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za dokonanie rejestracji w CEIDG nie jest pobierana żadna opłata. Wniosek można wypełnić zarówno online jak i przy użyciu formularza w wersji papierowej. Już w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca może zacząć prowadzić działalność. Wydruk wniosku stanowi dowód wpisu do CEIDG.

 

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku zmiany danych przedsiębiorca również będzie dokonywała aktualizacji danych za pomocą tego samego wniosku. Również w przypadku decyzji o zawieszeniu prowadzonej działalności gospodarczej wymagane jest zgłoszenie do CEIDG na formularzu CEIDG-1.

 

Przedsiębiorca chcąc się zarejestrować w CEIDG może to zrobić na kilka sposobów. Może zalogować się do systemu internetowego CEIDG i wypełnić wniosek on-line i przesłać go elektronicznie wraz z podpisem (podpis jest poświadczany elektronicznie). Może też bez logowania do systemu przygotować wniosek i podpisać go w dowolnym urzędzie gminy. Przedsiębiorca może również skorzystać z tradycyjnej rejestracji, złożyć wniosek w urzędzie gminy w wersji papierowej, który zostanie przekształcony we wniosek elektroniczny. W przypadku wysłania wniosku CEIDG-1 listem poleconym, wówczas podpis musi być potwierdzony notarialnie co wiąże się z dodatkowymi kosztami do przedsiębiorcy.

Share
This