Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej
Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 4 określa poszczególne koszty uzyskania przychodów.

I będą to koszty poniesione w celu osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczania, zachowania źródła przychodów. Koszty działalności są naprawdę różne mogą dotyczyć zakupu towarów, materiałów. To również czynsz za lokal, opłaty za telefon, usługi księgowe czy też opłaty za media.

 

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie ponosił zarówno koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane z prowadzoną firmą. Kosztami bezpośrednimi będzie wartość zakupionych towarów czy też materiałów handlowych. Koszty pośrednie to np. wydatki na media.

 

Rozliczanie kosztów a prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Przedsiębiorca, który jest opodatkowany za zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym a także jego przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż 1,2 mil euro mogą prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. W księdze księguje się zarówno wszelkiego rodzaju przychodu jak i koszty zakupu towarów, materiałów, koszty uboczne czy też inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wynagrodzenie). Księga przychodów i rozchodów jest szczególnie polecana przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej jaki i firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W jaki sposób należy dokumentować koszty i przychody uzyskania przychodów zostało określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Share
This