Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wiąże się z koniecznością wpłacania obliczanego samodzielnie ryczałtu. Ryczałt co do zasady wpłacany jest do urzędu skarbowego co miesiąc, w określonych przypadkach może być również odprowadzany w systemie kwartalnym.

Przedsiębiorca musi dopełnić ten obowiązek podatkowy do 20 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Ryczałt za grudzień jest wpłacany w terminie złożenia zeznania rocznego.

 

Przedsiębiorca musi dodatkowo złożyć do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do 31 stycznia roku następnego. Zeznanie składane jest na formularzu PIT-28.

 

Ryczał jak forma opodatkowania niestety wyklucza możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem czy też na zasadach przewidzianych osobom, które samotnie wychowują dzieci. Przedsiębiorca od przychodów ma prawo odliczyć odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo odliczeniu będzie możliwe również dla wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które zostały przekazane w roku podatkowym do określonej wysokości w przepisach szczegółowych. Dodatkowo podmiot może skorzystać z możliwości odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, a więc wydatków na cele rehabilitacyjne. Odliczeniu podlegają również wydatki na internet – ulga internetowa. Jeżeli przedsiębiorca przekazał darowiznę na określone przepisami prawnymi cele również może dokonać odliczenia.

 

Natomiast kwotę podatku można pomniejszyć o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych (7,75% podstawy wymiaru składki). Możliwe jest również skorzystanie z ulgi przeznaczonej dla osób osiągających dochody za granicą. Warto jednak pamiętać, że brak jest ulgi na dzieci.

Share
This