Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania samochodu. Zwłaszcza w firmach, w których działalność opiera się na transporcie towarów i osób.

Posiadanie samochodu firmowego wiąże się z określonymi obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia ewidencji. Samochód, którego okres używalności jest dłuższy niż jeden rok podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych, amortyzacji, a koszty eksploatacyjne są odliczane od przychodu. Są jednak określone sytuacji, w których pojazd nie będzie zaliczany do środków trwałych.

 

Przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą możliwość rozliczania poszczególnych wydatków związanych z zakupem czy eksploatacją pojazdu. Do kosztów podatkowych związanych z samochodem firmowym będą zaliczane: koszty ubezpieczenia, wydatki związane z naprawą czy bieżącą eksploatacja pojazdu, koszty napraw, przeglądy techniczne czy montowanie dodatkowego wyposażenia związanego z działalnością.

 

Posiadając samochód firmowy przedsiębiorca musi pamiętać o zasadach odliczania VAT od nabycia pojazdów i paliwa w przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany zarówno do prowadzenia działalności jak i do celów prywatnych. W przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany w sposób mieszany podmiot może odliczyć 50% naliczonego podatku VAT od wydatków na jego zakup oraz eksploatację.

Również udostępnianie samochodu firmowego pracownikom, którzy korzystają z niego również do celów prywatnych, wiąże się z określonymi obowiązkami wobec ZUS.

 

Share
This