Z samozatrudnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własną odpowiedzialność i własny rachunek. Bardzo często pojęcie samozatrudnienia jest utożsamianie z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Przejście na samozatrudnienie może opłacać się zarówno samemu pracodawcy jak i pracownikowi.

Osoba samozatrudniona samodzielnie decyduje w jaki sposób będą wykonywane zadania, brak jest elementu podporządkowania jaki ma miejsce w umowie o pracę. Samozatrudnionemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru miejsca pracy oraz czasu. Może on również podjąć współpracę z kilkoma przedsiębiorcami, dzięki temu jego zyski będą znacznie większe. W praktyce również samozatrudnienie pozwala na opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Niestety obowiązek odprowadzania ZUS ciąży na samozatrudnionym, jak i konieczność dopilnowania określonych spraw księgowych. Brak jest uprawnień jakie przysługują pracownikowi na etacie np. brak płatnego urlopu wypoczynkowego. Przychody w przypadku samozatrudnienia są zmienne, taka osoba musi samodzielnie dbać o właściwe relacje z klientami.

 

Samozatrudnienie jest korzystne dla pracodawcy, który współpracuje z osobą samozatrudnioną. Ma możliwość obniżenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, brak konieczności opłaty składek na ubezpieczenie społeczne, udzielania urlopu. Przede wszystkim takiej osobie nie przysługują uprawnienia pracownicze, dużo łatwiej też zakończyć współpracę z taką osobą samozatrudnioną. Trzeba również pamiętać, że współpraca z samozatrudnionym nie daje wyłączności do takiej osoby. Samozatrudniony może również pracować z innymi przedsiębiorcami.

Share
This