11 gru 2015

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest zakładana w celu prowadzenia danego przedsiębiorstwa pod własną firmą, jest zaliczana do spółek osobowych. Zasady działania spółki są uregulowane w dziale III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Powstanie

Spółka powstaje w wyniku umowy, która ma formę aktu notarialnego. Spółka wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Odpowiedzialność

W spółce komandytowej za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń co najmniej jeden wspólnik, nazywany jest przepisami prawa komplementariuszem. Natomiast co najmniej jeden z wspólników (komandytariusz) posiada ograniczoną odpowiedzialność, tylko do określonej wysokości sumy komandytowej. Co do zasady nie przysługuje mu ani prawo ani obowiązek prowadzenia określonych spraw spółki. Można nadać takie prawo komandytariuszowi poprzez stosowny zapis w umowie spółki.

 

Nazwa

W nazwie firmy spółki komandytowej powinno znajdować się nazwisko jednego bądź kilku komplementariuszy. Dodatkowo wymagane jest użycie oznaczania spółka komandytowa bądź skrótu „ sp.k.”.

 

Zalety i wady

Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona i może on reprezentować spółkę jako pełnomocnik. Przepisy prawne nie określają minimalnej sumy komandytowej. Wadą jest konieczność sporządzania umowy w formie aktu notarialnego co niesie za sobą określone koszty. Dodatkowo wymagana jest pełna księgowość, która wymaga zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika. Pełną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki są obarczoni komplementariusze.

Share
This