Kwestie VAT odwróconego zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku mechanizmu odwróconego obciążenia nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu zamiast sprzedawcy, jak to ma miejsce przy zasadach ogólnych.

Tym sposobem rozliczania podatku należnego będą objęte transakcje wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jak również sklasyfikowane według PKWiU takie towary jak: towary z kategorii stali, złota, telefony komórkowe, komputery przenośne, konsole do gier wideo, nieobrobione plastycznie metale nieżelazne.

 

W obrocie handlowym dość często występują również przypadki sprzedaży towarów w formie zestawów, wówczas klasyfikowanie tego rodzaju produktów powinno być dokonane indywidualnie.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie miał wątpliwość co do sposobu zaklasyfikowania do właściwego grupowania  PKWiU danego produktu, może o stosowną opinię zwrócić się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

 

Zastosowanie mechanizmu VAT odwróconego ma miejsce wówczas gdy:

przedsiębiorca dokonujący dostawy nie jest zwolniony od podatku, bowiem nie przekroczył 150 tys. zł obrotu;
dostawa nie jest objęta zwolnieniem, tj. wykorzystanie towarów nie będzie związane wyłącznie do celów działalności zwolnionej z VAT,
nabywcą jest czynny podatnik VAT.

 

Przedsiębiorca może zweryfikować statusu podatkowego nabywcy korzystając z bazy on-line

podatników VAT czynnych, którą udostępniono na Portalu Podatkowym.

Share
This