23 gru 2015

Urlop rodzicielski

  Od stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Urlop  macierzyński wynosi odpowiednio:

20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego, jednak nie więcej niż 6 tygodni. Po porodzie wykorzystuje pozostałą część urlopu.

 

Pracownik ma również prawo do urlopu rodzicielskiego udzielanego po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Pracownica do 21 dni po porodzie może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.  Pracownica będzie mogła dzielić się korzystaniem z urlopu rodzicielskiego z ojcem wychowującym dziecko będącym pracownikiem bądź też ubezpieczonym. Pracownica może się również dzielić pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu. W przypadku, gdy z urlopu rodzicielskiego korzystają oboje rodzice dziecka łączny wymiar urlopu nie może przekraczać odpowiednio 32 czy 34 tygodnie. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. osoby, które nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Share
This