31 sty 2017

Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe. W świetle przepisów kodeksu pracy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będzie zdobywanie, uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika, które odbywa się z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą.

 

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego. Wymiar urlopu jest zróżnicowany i wynosi odpowiednio:

6 dni – w przypadku pracownika, który przystępuje do egzaminów eksternistycznych, do egzaminu maturalnego bądź też egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

21 dni w ostatnim roku studiów. Urlop udzielany jest pracownikowi na przygotowanie przez niego pracy dyplomowej, przygotowanie się oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

 

Dniami urlopu są dni, które dla pracownika są dniami pracy według obowiązującego go rozkładu czasu pracy.

 

Pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe może otrzymać od pracodawcy dodatkowe świadczenia, a w szczególności pracodawca może pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki czy zakwaterowanie. Osoba zatrudniająca zawiera z pracownikiem, który podnosi kwalifikacje zawodowe umowę, w której określane są wzajemna prawa oraz obowiązki stron. Umowa musi posiadać formę pisemną. Zawarcie umowy nie jest konieczne w przypadku, gdy pracodawca nie chce zobowiązywać pracownika do pozostania w stosunku pracy po ukończeniu podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych.

 

W określonych przypadkach pracownik będzie miał obowiązek zwrotu kosztów, które zostały poniesione prze pracodawce w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Jedną z przyczyn będzie nie podjęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika czy też przerwanie przez niego podnoszenia kwalifikacji.

Share
This